Bezirksschornsteinfegermeister Frank Thater

Berlin‑Biesdorf