Bezirksschornsteinfegermeister Holger Nuß

Berlin‑Rosenthal